Skip to main content
KLIENT JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU.

Regulamin ogólny

 1. Zastrzegamy sobie prawa autorskie do wykonywanych tatuaży, projektów i zdjęć.
 2. Po wykonanym tatuażu, zrobieniu dokumentacji fotograficznej, obróbce cyfrowej i nałożeniu znaku wodnego, przechodzi on na własność studia i artysty.
 3. Wszystkie projekty, tatuaże oraz prace pośrednie wyceniane są indywidualnie.
 4. Rezerwacja terminu wykonania tatuażu odbywa się osobiście w studiu, bądź mailowo. Przy rezerwacji Klient zobowiązany jest uiścić zadatek w wysokości 100-500 zł. (w zależności od wielkości wzoru). Wliczany jest on następnie w cenę tatuażu.
 5. Przy zapisie mailowym, podawany jest obowiązujący nr. konta, na który pobieramy zadatek.
 6. Na zadatek czekamy do tygodnia od dnia podania go osobie zainteresowanej.
 7. Rezerwacja terminu nie potwierdzona wpłatą zadatku nie jest dla nas wiążąca. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 8. Jeśli wymaga tego tatuaż, wykonywany projekt jest bezpłatny. Projekt stanowi własność autora i studia. W przypadku niedotrzymania terminu sesji bądź niezrealizowania wyznaczonego projektu zabrania się przekazywania go osobom trzecim czy realizacji w innym studio – wszelkie nadużycia związane z projektem są naruszeniem praw autorskich z następstwem prawnym.
 9. Projekt tatuażu przedstawiany jest w dzień tatuowania. W szczególnych przypadkach tatuator może przedstawić projekt wcześniej, jednak wymaga to indywidualnych ustaleń.
 10. Nie przybycie w wyznaczonym terminie lub brak powiadomienia studia (do dwóch dni roboczych przed terminem) o rezygnacji jest jednoznaczny z utratą dokonanej wpłaty zadatku.
 11. W szczególnych przypadkach tatuator ma prawo do odwołania sesji – między innymi jeśli Klient jest pod wpływem środków odurzających , alkoholu lub w jakiś sposób zachowuje się niebezpiecznie dla siebie bądź otoczenia – w tym przypadku zadatek również przepada na rzecz studia.
 12. Tatuator może zmienić termin sesji jeśli uzna, że wykonanie tatuażu w danym terminie jest niemożliwe z uwagi na np. zły stan skóry, zmiany na ciele Klienta lub w przypadku kolejnej sesji jeśli tatuaż nie jest dostatecznie wygojony – w tym przypadku zadatek przechodzi na kolejny termin.
 13. Tatuator może przerwać sesję w przypadku złego samopoczucia Klienta, wystąpienia objawów niepożądanych lub innych aspektów uniemożliwiających kontynuację sesji.
 14. Tatuator może odmówić wykonania tatuażu jeżeli uzna, że zabieg zagraża Waszemu zdrowiu lub wzór tatuażu kłóci się z jego poglądami.
 15. W studio obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonywania tatuażu i stanowiska pracy. Nieprzestrzeganie zaleceń grozi utratą zdrowia.
 16. Po wykonanym zabiegu, Klient informowany jest o zasadach pielęgnacji i powinien w pełni ich przestrzegać.
 17. Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad pielęgnacji podczas procesu gojenia tatuażu.
 18. Studio nie ponosi odpowiedzialności za sposób zachowania się barwników w ciele Klienta, ze względu na indywidualne predyspozycje organizmu i proces gojenia się ciała (alergie skórne itp.)
 19. Jeśli po zabiegu występują jakieś niepokojące objawy, należy niezwłocznie skontaktować się ze studiem a nie zasięgać opinii osób trzecich. Studio udziela wszelkich informacji na temat gojenia się i pielęgnacji danego tatuażu.

Vouchery i Bony Świąteczne.

 1. Vouchery występują w następujących wartościach: 50, 100, 250, 500 i 1000 zł.
 2. Bony okolicznościowe o dowolnej kwocie.
 3. Do nabycia w studiu, bądź jako przedpłata na konto.

* Przy zakupie internetowym, należy zachować potwierdzenie przelewu, które będziemy prosili o okazanie do weryfikacji podczas rozliczenia w studiu.

** Jest możliwość wysyłki na wskazany adres po wcześniejszym, mailowym ustaleniu danych adresowych.

4.Integralną częścią jest koperta, na której jest pieczątka studia i datownik. 

 1. Nie podlegają zwrotowi.
 2. Nie podlegają wymianie na gotówkę.
 3. Vouchery ważne są pół rok od zakupu.

8. W przypadku Bonu Świątecznego – ważny jest 3 miesiące.