Skip to main content

Piercing, czyli przekłuwanie różnych części ciała w celu ozdoby, to praktyka, która zyskuje coraz większą popularność wśród młodzieży i dorosłych. W Polsce istnieją jednak pewne ograniczenia wiekowe dotyczące tego zabiegu, które warto znać przed podjęciem decyzji o przekłuciu. W niniejszym artykule omówimy te ograniczenia oraz inne aspekty prawne związane z piercingiem.

Ograniczenia wiekowe dla piercingu w Polsce

W Polsce obowiązują przepisy regulujące wykonywanie piercingu w zależności od wieku klienta. Zgodnie z obowiązującym prawem, osoba poniżej 16 roku życia może poddać się zabiegowi przekłucia tylko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. W przypadku osób powyżej 16 roku życia zgoda rodziców nie jest już wymagana, jednak wykonawca piercingu ma obowiązek upewnić się co do wieku klienta przed przystąpieniem do zabiegu. Warto dodać, że niektóre salony piercingu dobrowolnie wprowadzają jeszcze wyższe ograniczenia wiekowe, np. wymagając ukończenia 18 lat.

Konsekwencje prawne dla wykonawcy i rodziców

Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących wieku może prowadzić do konsekwencji prawnych zarówno dla wykonawcy piercingu, jak i rodziców. Wykonawca, który przekłuje osobę niepełnoletnią bez zgody jej rodziców, może zostać ukarany grzywną lub karą ograniczenia wolności. Z kolei rodzice, którzy wyrażają zgodę na piercing swojego dziecka poniżej 16 roku życia, mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wynikłe z zabiegu.

Bezpieczeństwo i higiena podczas zabiegu

Oprócz ograniczeń wiekowych, istotne jest również zapewnienie odpowiednich warunków higienicznych podczas wykonywania piercingu. W Polsce obowiązują przepisy dotyczące sterylizacji narzędzi oraz dbałości o czystość pomieszczeń, w których wykonywane są zabiegi. Ponadto, wykonawca powinien mieć odpowiednie kwalifikacje oraz umiejętności, aby móc prawidłowo wykonać zabieg przekłucia. Przed podjęciem decyzji o wykonaniu piercingu warto dokładnie sprawdzić opinię danego salonu oraz upewnić się co do kompetencji osoby wykonującej zabieg.